Laryngeal Narrowing Measured with Low Frequency Sound

Tamotsu Takishima, Shunsuke Suzuki, Kiyohisa Sekizawa, Yoshio Hirose, Hidetada Sasaki, Masaharu Sugiyama, Yoshio Shimizu, Yoshinoei Akaizawa, Chiyohiko Shindo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Laryngeal Narrowing Measured with Low Frequency Sound'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds