Large-scale structure of emission-line galaxies at z = 3.1

Tomoki Hayashino, Yuichi Matsuda, Hajime Tamura, Ryosuke Yamauchi, Toru Yamada, Masaru Ajiki, Shinobu S. Fujita, Takashi Murayama, Tohru Nagao, Kouji Ohta, Sadanori Okamura, Masami Ouchi, Kazuhiro Shimasaku, Yasuhiro Shioya, Yoshiaki Taniguhi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

145 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Large-scale structure of emission-line galaxies at z = 3.1'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences