Large-area coating of nanostructured block copolymer film

Kaorl Kamata, Kazuhito Watanabe, Ryoko Watanabe, Takefumi Sasage, Yuko Kawashima, Motonori Komura, Keiko Ogawa, Sadayuki Asaoka, Masaru Nakagawa, Tomokazu Iyoda, Mitsuaki Tsughiya, Hiroshi Ochiai

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Large-area coating of nanostructured block copolymer film'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science