Laboratory and clinical studies on FK037 in respiratory infection

Takakazu Otsubo, Atsuro Hashimoto, Kazunori Tomono, Hironobu Koga, Shigeru Kohno, Kohei Hara, Chikako Mochida, Kazuyuki Sugawara, Mitsuo Kaku, Tatsuya Katsumata, Hidenori Sugiyama, Hideo Mashimoto, Koichi Watanabe

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Laboratory and clinical studies on FK037 in respiratory infection'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences