Laboratory and Clinical Evaluation of Panipenem—Betamipron for Respiratory Tract Infection

Haruko Matsuda, Yoshitsugu Miyazaki, Yuko Yoshitomi, Koutaro Mitsutake, Yasuhito Higashiyama, Shigefumi Maesaki, Hiroshi Yamada, Akira Yasuoka, Hidenori Sugiyama, Hiroyuki Hori, Kazuo Sasayama, Hironobu Koga, Shigeru Kohno, Kohei Hara, Chikako Mochida, Kazuyuki Sugawara, Mitsuo Kaku, Keizou Kudo, Hidemi Tomonaga, Kazuhito HirataniMikio Oka, Kouichi Watanabe, Takakazu Kiya, Kiyo Fujita, Kouta Kohno, Masao Nakatomi

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Laboratory and Clinical Evaluation of Panipenem—Betamipron for Respiratory Tract Infection'. Together they form a unique fingerprint.