Krüppel-like factor 5 Is Essential for Blastocyst Development and the Normal Self-Renewal of Mouse ESCs

Masatsugu Ema, Daisuke Mori, Hitoshi Niwa, Yoshikazu Hasegawa, Yojiro Yamanaka, Seiji Hitoshi, Junsei Mimura, Yoh ichi Kawabe, Tomohiro Hosoya, Masanobu Morita, Daisuke Shimosato, Kazuhiko Uchida, Norio Suzuki, Jun Yanagisawa, Kazuhiro Sogawa, Janet Rossant, Masayuki Yamamoto, Satoru Takahashi, Yoshiaki Fujii-Kuriyama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

151 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Krüppel-like factor 5 Is Essential for Blastocyst Development and the Normal Self-Renewal of Mouse ESCs'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences