Kiso Supernova Survey (KISS): Survey strategy

Tomoki Morokuma, Nozomu Tominaga, Masaomi Tanaka, Kensho Mori, Emiko Matsumoto, Yuki Kikuchi, Takumi Shibata, Shigeyuki Sako, Tsutomu Aoki, Mamoru Doi, Naoto Kobayashi, Hiroyuki Maehara, Noriyuki Matsunaga, Hiroyuki Mito, Takashi Miyata, Yoshikazu Nakada, Takao Soyano, Ken'ichi Tarusawa, Satoshi Miyazaki, Fumiaki NakataNorio Okada, Yuki Sarugaku, Michael W. Richmond, Hiroshi Akitaya, Greg Aldering, Ko Arimatsu, Carlos Contreras, Takashi Horiuchi, Eric Y. Hsiao, Ryosuke Itoh, Ikuru Iwata, Koji S. Kawabata, Nobuyuki Kawai, Yutaro Kitagawa, Mitsuru Kokubo, Daisuke Kuroda, Paolo Mazzali, Toru Misawa, Yuki Moritani, Nidia Morrell, Rina Okamoto, Nikolay Pavlyuk, Mark M. Phillips, Elena Pian, Devendra Sahu, Yoshihiko Saito, Kei Sano, Maximilian D. Stritzinger, Yutaro Tachibana, Francesco Taddia, Takaki Katsutoshi, Ken Tateuchi, Akihiko Tomita, Dmitry Tsvetkov, Takahiro Ui, Nobuharu Ukita, Yuji Urata, Emma S. Walker, Taketoshi Yoshii

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

20 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Kiso Supernova Survey (KISS): Survey strategy'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences