J-GEM observations of an electromagnetic counterpart to the neutron star merger GW170817

Yousuke Utsumi, Masaomi Tanaka, Nozomu Tominaga, Michitoshi Yoshida, Sudhanshu Barway, Takahiro Nagayama, Tetsuya Zenko, Kentaro Aoki, Takuya Fujiyoshi, Hisanori Furusawa, Koji S. Kawabata, Shintaro Koshida, Chien Hsiu Lee, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Fumiaki Nakata, Ryou Ohsawa, Kouji Ohta, Hirofumi Okita, Akito TajitsuIchi Tanaka, Tsuyoshi Terai, Naoki Yasuda, Fumio Abe, Yuichiro Asakura, Ian A. Bond, Shota Miyazaki, Takahiro Sumi, Paul J. Tristram, Satoshi Honda, Ryosuke Itoh, Yoichi Itoh, Miho Kawabata, Kumiko Morihana, Hiroki Nagashima, Tatsuya Nakaoka, Tomohito Ohshima, Jun Takahashi, Masaki Takayama, Wako Aoki, Stefan Baar, Mamoru Doi, Francois Finet, Nobuyuki Kanda, Nobuyuki Kawai, Ji Hoon Kim, Daisuke Kuroda, Wei Liu, Kazuya Matsubayashi, Katsuhiro L. Murata, Hiroshi Nagai, Tomoki Saito, Yoshihiko Saito, Shigeyuki Sako, Yuichiro Sekiguchi, Yoichi Tamura, Masayuki Tanaka, Makoto Uemura, Masaki S. Yamaguchi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

68 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'J-GEM observations of an electromagnetic counterpart to the neutron star merger GW170817'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences