Increased Occipital Gyrification and Development of Psychotic Disorders in Individuals With an At-Risk Mental State: A Multicenter Study

Daiki Sasabayashi, Yoichiro Takayanagi, Tsutomu Takahashi, Shinsuke Koike, Hidenori Yamasue, Naoyuki Katagiri, Atsushi Sakuma, Chika Obara, Mihoko Nakamura, Atsushi Furuichi, Mikio Kido, Yumiko Nishikawa, Kyo Noguchi, Kazunori Matsumoto, Masafumi Mizuno, Kiyoto Kasai, Michio Suzuki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

20 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Increased Occipital Gyrification and Development of Psychotic Disorders in Individuals With an At-Risk Mental State: A Multicenter Study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences