In vivo promoter analysis on refeeding response of hepatic sterol regulatory element-binding protein-1c expression

Yoshinori Takeuchi, Naoya Yahagi, Yoshimi Nakagawa, Takashi Matsuzaka, Ritsuko Shimizu, Motohiro Sekiya, Yoko Iizuka, Ken Ohashi, Takanari Gotoda, Masayuki Yamamoto, Ryozo Nagai, Takashi Kadowaki, Nobuhiro Yamada, Jun ichi Osuga, Hitoshi Shimano

Research output: Contribution to journalArticle

11 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'In vivo promoter analysis on refeeding response of hepatic sterol regulatory element-binding protein-1c expression'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds