Impaired insulin signaling in endothelial cells reduces insulin-induced glucose uptake by skeletal muscle

Tetsuya Kubota, Naoto Kubota, Hiroki Kumagai, Shinichi Yamaguchi, Hideki Kozono, Takehiro Takahashi, Mariko Inoue, Shinsuke Itoh, Iseki Takamoto, Takayoshi Sasako, Katsuyoshi Kumagai, Tomoko Kawai, Shinji Hashimoto, Tsuneo Kobayashi, Maki Sato, Kumpei Tokuyama, Satoshi Nishimura, Masaki Tsunoda, Tomohiro Ide, Koji MurakamiTomomi Yamazaki, Osamu Ezaki, Koichi Kawamura, Hirotake Masuda, Masao Moroi, Kaoru Sugi, Yuichi Oike, Hiroaki Shimokawa, Nobuyuki Yanagihara, Masato Tsutsui, Yasuo Terauchi, Kazuyuki Tobe, Ryozo Nagai, Katsuo Kamata, Kenji Inoue, Tatsuhiko Kodama, Kohjiro Ueki, Takashi Kadowaki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

248 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Impaired insulin signaling in endothelial cells reduces insulin-induced glucose uptake by skeletal muscle'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences