IgG antibodies to human papillomavirus 16, 52, 58, and 6 L1 capsids: Case-control study of cervical intraepithelial neoplasia in Japan

Koji Matsumoto, Hiroyuki Yoshikawa, Toshiharu Yasugi, Shunsuke Nakagawa, Kei Kawana, Atsushi Takeoka, Nobuo Yaegashi, Tsuyoshi Iwasaka, Koji Kanazawa, Yuji Taketani, Tadahito Kanda

Research output: Contribution to journalArticle

11 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'IgG antibodies to human papillomavirus 16, 52, 58, and 6 L1 capsids: Case-control study of cervical intraepithelial neoplasia in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences