Identification of severe combined immunodeficiency by T-cell receptor excision circles quantification using neonatal Guthrie cards

Yoichi Morinishi, Kohsuke Imai, Noriko Nakagawa, Hiroki Sato, Katsuyuki Horiuchi, Yoshitoshi Ohtsuka, Yumi Kaneda, Takashi Taga, Hiroaki Hisakawa, Ryosuke Miyaji, Mikiya Endo, Tsutomu Oh-Ishi, Yoshiro Kamachi, Koshi Akahane, Chie Kobayashi, Masahiro Tsuchida, Tomohiro Morio, Yoji Sasahara, Satoru Kumaki, Keiko IshigakiMakoto Yoshida, Tomonari Urabe, Norimoto Kobayashi, Yuri Okimoto, Janine Reichenbach, Yoshiko Hashii, Yoichiro Tsuji, Kazuhiro Kogawa, Seiji Yamaguchi, Hirokazu Kanegane, Toshio Miyawaki, Masafumi Yamada, Tadashi Ariga, Shigeaki Nonoyama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

87 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Identification of severe combined immunodeficiency by T-cell receptor excision circles quantification using neonatal Guthrie cards'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences