Identification of potential serum markers for endometrial cancer using protein expression profiling

Masashi Takano, Yoshihiro Kikuchi, Takayoshi Asakawa, Tomoko Goto, Tsunekazu Kita, Kazuya Kudoh, Junzo Kigawa, Noriaki Sakuragi, Masaru Sakamoto, Toru Sugiyama, Nobuo Yaegashi, Hiroshi Tsuda, Hiroshi Seto, Mieko Shiwa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Identification of potential serum markers for endometrial cancer using protein expression profiling'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences