Identification of new neutron-rich isotopes in the rare-earth region produced by 345MeV/nucleon 238U

Naoki Fukuda, Toshiyuki Kubo, Daisuke Kameda, Naohito Inabe, Hiroshi Suzuki, Yohei Shimizu, Hiroyuki Takeda, Kensuke Kusaka, Yoshiyuki Yanagisawa, Masao Ohtake, Kanenobu Tanaka, Koichi Yoshida, Hiromi Sato, Hidetada Baba, Meiko Kurokawa, Tetsuya Ohnishi, Naohito Iwasa, Ayuko Chiba, Taku Yamada, Eiji IdeguchiShintaro Go, Rin Yokoyama, Toshihiko Fujii, Hiroki Nishibata, Kazuo Ieki, Daichi Murai, Sadao Momota, Daiki Nishimura, Yoshiteru Sato, Jongwon Hwang, Sunji Kim, Oleg B. Tarasov, David J. Morrissey, Gary Simpson

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

20 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Identification of new neutron-rich isotopes in the rare-earth region produced by 345MeV/nucleon <sup>238</sup>U'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy