Human parvovirus B19 transgenic mice become susceptible to polyarthritis

Naruhiko Takasawa, Yasuhiko Munakata, Keiko Kumura Ishii, Yuichi Takahashi, Minako Takahashi, Yi Fu, Tomonori Ishii, Hiroshi Fujii, Takako Saito, Hiroshi Takano, Tetsuo Noda, Misao Suzuki, Masato Nose, Suzan Zolla-Patzner, Takeshi Sasaki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

33 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Human parvovirus B19 transgenic mice become susceptible to polyarthritis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences