High plasma osteopontin level and its relationship with interleukin-12-mediated type 1 T helper cell response in tuberculosis

Yoshinobu Koguchi, Kazuyoshi Kawakami, Kaori Uezu, Kiyoyasu Fukushima, Sigeyuki Kon, Masahiro Maeda, Atsushi Nakamoto, Isoko Owan, Mutsuo Kuba, Norifumi Kudeken, Masato Azuma, Satomi Yara, Takashi Shinzato, Futoshi Higa, Masao Tateyama, Jun Ichi Kadota, Hiroshi Mukae, Shigeru Kohno, Toshimitsu Uede, Atsushi Saito

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

85 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'High plasma osteopontin level and its relationship with interleukin-12-mediated type 1 T helper cell response in tuberculosis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences