Hierarchical ZnO porous microspheres and their gas-sensing properties

Weiwei Guo, Tianmo Liu, Jinxing Wang, Weijie Yu, Rong Sun, Yong Chen, Shahid Hussain, Xianghe Peng, Zhongchang Wang

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    14 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Hierarchical ZnO porous microspheres and their gas-sensing properties'. Together they form a unique fingerprint.

    Chemical Compounds

    Engineering & Materials Science