Health insurance and payment systems for severe acute pancreatitis

Masahiro Yoshida, Tadahiro Takada, Koichi Hirata, Toshihiko Mayumi, Satoru Shikata, Kunihiro Shirai, Yasutoshi Kimura, Keita Wada, Hodaka Amano, Shinju Arata, Masahiko Hirota, Kazunori Takeda, Toshifumi Gabata, Morihisa Hirota, Masamichi Yokoe, Seiki Kiriyama, Miho Sekimoto

Research output: Contribution to journalArticle

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Health insurance and payment systems for severe acute pancreatitis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences