Guanine nucleotide-binding protein 1 is one of the key molecules contributing to cancer cell radioresistance

Motoi Fukumoto, Tatsuya Amanuma, Yoshikazu Kuwahara, Tsutomu Shimura, Masatoshi Suzuki, Shiro Mori, Hiroyuki Kumamoto, Yohei Saito, Yasuhito Ohkubo, Zhenfeng Duan, Kenji Sano, Tomohiro Oguchi, Kazuyuki Kainuma, Shinichi Usami, Kengo Kinoshita, Inchul Lee, Manabu Fukumoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Guanine nucleotide-binding protein 1 is one of the key molecules contributing to cancer cell radioresistance'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences