Green tea consumption is associated with depressive symptoms in the elderly

Kaijun Niu, Atsushi Hozawa, Shinichi Kuriyama, Satoru Ebihara, Hui Guo, Naoki Nakaya, Kaori Ohmori-Matsuda, Hideko Takahashi, Yayoi Masamune, Masanori Asada, Satoshi Sasaki, Hiroyuki Arai, Shuichi Awata, Ryoichi Nagatomi, Ichiro Tsuji

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

82 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Green tea consumption is associated with depressive symptoms in the elderly'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences