GRAINE project: The first demonstration of emulsion gamma-ray telescope in 2011 balloon experiment

Shigeki Aoki, Kaname Hamada, Toshio Hara, Katsumi Ishiguro, Atsushi Iyono, Keiki Kamada, Hiroaki Kawahara, Nobuko Kitagawa, Koichi Kodama, Ryousuke Komatani, Masahiro Komatsu, Motoaki Miyanishi, Fukashi Mizutani, Saki Mizutani, Kunihiro Morishima, Naotaka Naganawa, Tatsuhiro Naka, Ryo Nakagawa, Yuji Nakatsuka, Mitsuhiro NakamuraToshiyuki Nakano, Kimio Niwa, Keita Ozaki, Hiroki Rokujo, Takashi Sako, Yoshitaka Saito, Osamu Sato, Yoshihiro Sato, Atsumu Suzuki, Kazuya Suzuki, Satoru Takahashi, Keisuke Tamura, Ikuo Tezuka, Junya Yoshida, Tetsuya Yoshida

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint

Dive into the research topics of 'GRAINE project: The first demonstration of emulsion gamma-ray telescope in 2011 balloon experiment'. Together they form a unique fingerprint.

Physics