Global lightning and sprite measurements from international space station

Tomoo Ushio, Mitsuteru Sato, Takeshi Morimoto, Makoto Suzuki, Atsushi Yamazaki, Yasuhide Hobara, Masayuki Kikuchi, Umran Inan, Ivan Linscott, Hiroshi Kikuchi, Ryohei Ishida, Yukihiro Takahashi, Toru Adachi, Yuji Sakamoto, Zen Ichiro Kawasaki

Research output: Contribution to conferencePaper

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Global lightning and sprite measurements from international space station'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Physics & Astronomy