Genomic analysis identifies masqueraders of full-term cerebral palsy

Yusuke Takezawa, Atsuo Kikuchi, Kazuhiro Haginoya, Tetsuya Niihori, Yurika Numata-Uematsu, Takehiko Inui, Saeko Yamamura-Suzuki, Takuya Miyabayashi, Mai Anzai, Sato Suzuki-Muromoto, Yukimune Okubo, Wakaba Endo, Noriko Togashi, Yasuko Kobayashi, Akira Onuma, Ryo Funayama, Matsuyuki Shirota, Keiko Nakayama, Yoko Aoki, Shigeo Kure

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

28 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Genomic analysis identifies masqueraders of full-term cerebral palsy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences