Gallstone-induced acute pancreatitis

Yasutoshi Kimura, Shinju Arata, Tadahiro Takada, Koichi Hirata, Masahiro Yoshida, Toshihiko Mayumi, Masahiko Hirota, Kazunori Takeda, Toshifumi Gabata, Hodaka Amano, Keita Wada, Miho Sekimoto, Morihisa Hirota, Masamichi Yokoe, Seiki Kiriyama, Tetsuhide Ito

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

22 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Gallstone-induced acute pancreatitis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences