Functional analysis of PTPN11/SHP-2 mutants identified in Noonan syndrome and childhood leukemia

Tetsuya Niihori, Yoko Aoki, Hirofumi Ohashi, Kenji Kurosawa, Tatsuro Kondoh, Satoshi Ishikiriyama, Hiroshi Kawame, Hotaka Kamasaki, Tsutomu Yamanaka, Fumio Takada, Kimio Nishio, Masahiro Sakurai, Hiroshi Tamai, Tatsuro Nagashima, Yoichi Suzuki, Shigeo Kure, Kunihiro Fujii, Masue Imaizumi, Yoichi Matsubara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

89 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Functional analysis of PTPN11/SHP-2 mutants identified in Noonan syndrome and childhood leukemia'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences