Foreword: Special section on photonic devices using nanofabrication technology and their applications

Eiji Higurashi, Nobuhiko Nishiyama, Takeru Amano, Akio Higo, Hiroyuki Ishii, Jun Mizuno, Masashi Nakao, Takahito Ono, Shinichi Saito, Takanori Shimizu, Yoshimasa Sugimoto, Junichi Takahara, Masayuki Izutsu

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Foreword: Special section on photonic devices using nanofabrication technology and their applications'. Together they form a unique fingerprint.