First underground results with NEWAGE-0.3a direction-sensitive dark matter detector

Kentaro Miuchi, Hironobu Nishimura, Kaori Hattori, Naoki Higashi, Chihiro Ida, Satoshi Iwaki, Shigeto Kabuki, Hidetoshi Kubo, Shunsuke Kurosawa, Kiseki Nakamura, Joseph Parker, Tatsuya Sawano, Michiaki Takahashi, Toru Tanimori, Kojiro Taniue, Kazuki Ueno, Hiroyuki Sekiya, Atsushi Takeda, Ken'ichi Tsuchiya, Atsushi Takada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

63 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'First underground results with NEWAGE-0.3a direction-sensitive dark matter detector'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy