First search for gravitational waves from inspiraling compact binaries using'TAMA300 data

Hideyuki Tagoshi, Nobuyuki Kanda, Takahiro Tanaka, Daisuke Tatsumi, Souichi Telada, Masaki Ando, Koji Arai, Akito Araya, Hideki Asada, Mark A. Barton, Masa Katsu Fujimoto, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Gerhard Heinzel, Ge N.Ichi Horikoshi, Hideki Ishizuka, Norihiko Kamikubota, Keita Kawabe, Seiji Kawamura, Nobuki KawashimaYasufumi Kojima, Yoshihide Kozai, Kazuaki Kuroda, Namio Matsuda, Sumihiro Matsumura, Satoshi Miki, Norikatsu Mio, Osamu Miyakawa, Shoken Miyama, Shinji Miyoki, Eiichi Mizuno, Shigenori Moriwaki, Mitsuru Musha, Shigeo Nagano, Ke N.Ichi Nakagawa, Takashi Nakamura, Ken Ichi Nakao, Kenji Numata, Yujiro Ogawa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Akira Okutomi, Ken Ichi Oohara, Shigemi Otsuka, Yoshio Saito, Misao Sasaki, Shuichi Sato, Atsushi Sekiya, Masaru Shibata, Kazumichi Shirakata, Kentaro Somiya, Toshikazu Suzuki, Ryutaro Takahashi, Akiteru Takamori, Shinsuke Taniguchi, Kuniharu Tochikubo, Takayuki Tomaru, Kimio Tsubono, Nobuhiro Tsuda, Takashi Uchiyama, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Kozo Ueda, Koichi Waseda, Yuko Watanabe, Hiromi Yakura, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

88 Citations (Scopus)

Abstract

We analyzed 6 hours of data from the TAMA300 detector by matched filtering, searching for gravitational waves from inspiraling compact binaries. We incorporated a two-step hierarchical search strategy in matched filtering. We obtained an upper limit of 0.59/hpur (C.L.=90%) on the event rate of inspirais of compact binaries with a mass between 0.3A/O and 10A/Q and with a signal-to-noise ratio greater than 7.2. The distance of 1.4A/G(0.5A/o) binaries which produce the signal-to-noise ratio 7.2 was estimated to be 6.2 kpc (2.9 kpc) when the position of the MVIIXV in (he 4y und the inclination angle of the binaries were optimal.

Original languageEnglish
Article number062001
JournalPhysical Review D
Volume63
Issue number6
DOIs
Publication statusPublished - 2001
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy (miscellaneous)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'First search for gravitational waves from inspiraling compact binaries using'TAMA300 data'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this