Fabrication of ferromagnetic ni(111) nanoparticles embedded epitaxially in (Mg,Ni)O matrix by reduction of (Mg0:5Ni0:5)O(111) epitaxial thin film

Hideki Arai, Ryosuke Yamauchi, Takanori Kiguchi, Koji Koyama, Keisuke Kobayashi, Toshimasa Suzuki, Takao Sasagawa, Yushi Kato, Nobuo Tsuchimine, Susumu Kobayashi, Masahiko Mitsuhashi, Satoru Kaneko, Mamoru Yoshimoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Fabrication of ferromagnetic ni(111) nanoparticles embedded epitaxially in (Mg,Ni)O matrix by reduction of (Mg0:5Ni0:5)O(111) epitaxial thin film'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science

Engineering