Experimental approach reveals the role of alx1 in the evolution of the echinoderm larval skeleton

Hiroyuki Koga, Haruka Fujitani, Yoshiaki Morino, Norio Miyamoto, Jun Tsuchimoto, Tomoko F. Shibata, Masafumi Nozawa, Shuji Shigenobu, Atsushi Ogura, Kazunori Tachibana, Masato Kiyomoto, Shonan Amemiya, Hiroshi Wada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

19 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Experimental approach reveals the role of alx1 in the evolution of the echinoderm larval skeleton'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences