Exome sequencing identified RPS15A as a novel causative gene for Diamond-Blackfan anemia

Fumika Ikeda, Kenichi Yoshida, Tsutomu Toki, Tamayo Uechi, Shiori Ishida, Yukari Nakajima, Yoji Sasahara, Yusuke Okuno, Rika Kanezaki, Kiminori Terui, Takuya Kamio, Akie Kobayashi, Takashi Fujita, Aiko Sato-Otsubo, Yuichi Shiraishi, Hiroko Tanaka, Kenichi Chiba, Hideki Muramatsu, Hitoshi Kanno, Shouichi OhgaAkira Ohara, Seiji Kojima, Naoya Kenmochi, Satoru Miyano, Seishi Ogawa, Etsuro Ito

Research output: Contribution to journalLetter

15 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)e93-e96
JournalHaematologica
Volume102
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 2017 Feb 28

ASJC Scopus subject areas

  • Hematology

Cite this

Ikeda, F., Yoshida, K., Toki, T., Uechi, T., Ishida, S., Nakajima, Y., Sasahara, Y., Okuno, Y., Kanezaki, R., Terui, K., Kamio, T., Kobayashi, A., Fujita, T., Sato-Otsubo, A., Shiraishi, Y., Tanaka, H., Chiba, K., Muramatsu, H., Kanno, H., ... Ito, E. (2017). Exome sequencing identified RPS15A as a novel causative gene for Diamond-Blackfan anemia. Haematologica, 102(3), e93-e96. https://doi.org/10.3324/haematol.2016.153932