Evidence-based clinical practice guidelines for nephrotic syndrome 2014

Shinichi Nishi, Yoshifumi Ubara, Yasunori Utsunomiya, Koichi Okada, Yoko Obata, Hiroyasu Kai, Hideyasu Kiyomoto, Shin Goto, Tsuneo Konta, Yoshie Sasatomi, Yoshinobu Sato, Tomoya Nishino, Kazuhiko Tsuruya, Kengo Furuichi, Junichi Hoshino, Yasuhiro Watanabe, Kenjiro Kimura, Seiichi Matsuo

Research output: Contribution to journalReview article

31 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)342-370
Number of pages29
JournalClinical and experimental nephrology
Volume20
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 2016 Jun 1

ASJC Scopus subject areas

  • Physiology
  • Nephrology
  • Physiology (medical)

Cite this

Nishi, S., Ubara, Y., Utsunomiya, Y., Okada, K., Obata, Y., Kai, H., Kiyomoto, H., Goto, S., Konta, T., Sasatomi, Y., Sato, Y., Nishino, T., Tsuruya, K., Furuichi, K., Hoshino, J., Watanabe, Y., Kimura, K., & Matsuo, S. (2016). Evidence-based clinical practice guidelines for nephrotic syndrome 2014. Clinical and experimental nephrology, 20(3), 342-370. https://doi.org/10.1007/s10157-015-1216-x