Evaluation of the larval distribution and migration of the Japanese eel in the western North Pacific

Akira Shinoda, Jun Aoyama, Michael J. Miller, Tsuguo Otake, Noritaka Mochioka, Shun Watanabe, Yuki Minegishi, Mari Kuroki, Tatsuki Yoshinaga, Kazuki Yokouchi, Nobuto Fukuda, Ryusuke Sudo, Seishi Hagihara, Kei Zenimoto, Yuzuru Suzuki, Machiko Oya, Tadashi Inagaki, Shingo Kimura, Atsushi Fukui, Tae Won LeeKatsumi Tsukamoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

61 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Evaluation of the larval distribution and migration of the Japanese eel in the western North Pacific'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences