Erratum to: Induction of the Matrix Metalloproteinase 13 Gene in Bronchial Epithelial Cells by Interferon and Identification of its Novel Functional Polymorphism (Inflammation, DOI 10.1007/s10753-015-0291-1)

Yoichi Mashimo, Mika Sakurai-Yageta, Misa Watanabe, Takayasu Arima, Yoshinori Morita, Yuzaburo Inoue, Kazuki Sato, Toshiyuki Nishimuta, Shuichi Suzuki, Hiroko Watanabe, Akira Hoshioka, Minako Tomiita, Akiko Yamaide, Yoichi Kohno, Yoshitaka Okamoto, Naoki Shimojo, Akira Hata, Yoichi Suzuki

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Erratum to: Induction of the Matrix Metalloproteinase 13 Gene in Bronchial Epithelial Cells by Interferon and Identification of its Novel Functional Polymorphism (Inflammation, DOI 10.1007/s10753-015-0291-1)'. Together they form a unique fingerprint.