Erratum: Mutations in PRRT2 responsible for paroxysmal kinesigenic dyskinesias also cause benign familial infantile convulsions (Journal of Human Genetics (2012) 57 (399) doi:10.1038/jhg.2012.50)

Shinji Ono, Koh Ichiro Yoshiura, Akira Kinoshita, Taeko Kikuchi, Yoshibumi Nakane, Nobumasa Kato, Miyuki Sadamatsu, Tohru Konishi, Shinichiro Nagamitsu, Masato Matsuura, Ayako Yasuda, Maki Komine, Kazuaki Kanai, Takeshi Inoue, Toshio Osamura, Kayoko Saito, Shinichi Hirose, Hiroyoshi Koide, Hiroaki Tomita, Hiroki OzawaNorio Niikawa, Naohiro Kurotaki

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Erratum: Mutations in PRRT2 responsible for paroxysmal kinesigenic dyskinesias also cause benign familial infantile convulsions (Journal of Human Genetics (2012) 57 (399) doi:10.1038/jhg.2012.50)'. Together they form a unique fingerprint.