Erratum: Mutations in PRRT2 responsible for paroxysmal kinesigenic dyskinesias also cause benign familial infantile convulsions (Journal of Human Genetics (2012) 57 (399) doi:10.1038/jhg.2012.50)

Shinji Ono, Koh Ichiro Yoshiura, Akira Kinoshita, Taeko Kikuchi, Yoshibumi Nakane, Nobumasa Kato, Miyuki Sadamatsu, Tohru Konishi, Shinichiro Nagamitsu, Masato Matsuura, Ayako Yasuda, Maki Komine, Kazuaki Kanai, Takeshi Inoue, Toshio Osamura, Kayoko Saito, Shinichi Hirose, Hiroyoshi Koide, Hiroaki Tomita, Hiroki OzawaNorio Niikawa, Naohiro Kurotaki

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

3 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)399
Number of pages1
JournalJournal of Human Genetics
Volume57
Issue number6
DOIs
Publication statusPublished - 2012 Jun

ASJC Scopus subject areas

  • Genetics
  • Genetics(clinical)

Cite this