Environmental impacts on molecular gas in protocluster galaxies at z ∼ 2

Ken Ichi Tadaki, Tadayuki Kodama, Masao Hayashi, Rhythm Shimakawa, Yusei Koyama, Minju Lee, Ichi Tanaka, Bunyo Hatsukade, Daisuke Iono, Kotaro Kohno, Yuichi Matsuda, Tomoko L. Suzuki, Yoichi Tamura, Jun Toshikawa, Hideki Umehata

Research output: Contribution to journalArticle

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Environmental impacts on molecular gas in protocluster galaxies at z ∼ 2'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences