Enhanced carbonyl stress in a subpopulation of schizophrenia

Makoto Arai, Hiroko Yuzawa, Izumi Nohara, Tetsuo Ohnishi, Nanako Obata, Yoshimi Iwayama, Seiichi Haga, Tomoko Toyota, Hiroshi Ujike, Mayumi Arai, Tomoe Ichikawa, Atsushi Nishida, Yoko Tanaka, Aizo Furukawa, Yuuzou Aikawa, Osamu Kuroda, Kazuhiro Niizato, Ryosuke Izawa, Kazuhiko Nakamura, Norio MoriDaisuke Matsuzawa, Kenji Hashimoto, Masaomi Iyo, Ichiro Sora, Masaaki Matsushita, Yuji Okazaki, Takeo Yoshikawa, Toshio Miyata, Masanari Itokawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

106 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Enhanced carbonyl stress in a subpopulation of schizophrenia'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Arts & Humanities