Endoscopic laryngo-pharyngeal surgery using a double scope

Kazuto Matsuura, Katsunori Katagiri, Takayuki Imai, Eiichi Ishida, Shigeru Saijo, Tetsuya Noguchi, Kazuto Matsuura, Risako Kakuta, Yukinori Asada, Takenori Ogawa, Kengo Kato

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Endoscopic laryngo-pharyngeal surgery using a double scope'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences