Electrochemical determination of cinnamtannin B1 with a pyrolytic graphite electrode

Xinjian Liu, Ting Chen, Tomonori Hoshi, Yoshitomo Kashiwagi, Jun Ichi Anzai, Genxi Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Electrochemical determination of cinnamtannin B1 with a pyrolytic graphite electrode'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds