Electrical and magnetic properties of a single crystal UCu 2Si2

Tatsuma D. Matsuda, Yoshinori Haga, Shugo Ikeda, Andrei Galatanu, Etsuji Yamamoto, Hiroaki Shishido, Mineko Yamada, Jun Ichi Yamaura, Masato Hedo, Yoshiya Uwatoko, Takuya Matsumoto, Toshiya Tada, Satoru Noguchi, Toyonari Sugimoto, Keitaro Kuwahara, Kazuaki Iwasa, Masahumi Kohgi, Rikio Settai, Yoshichika Onuki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

22 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Electrical and magnetic properties of a single crystal UCu <sub>2</sub>Si<sub>2</sub>'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy