Efficacy and safety of leuprorelin in patients with spinal and bulbar muscular atrophy (JASMITT study): A multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial

Masahisa Katsuno, Haruhiko Banno, Keisuke Suzuki, Yu Takeuchi, Motoshi Kawashima, Ichiro Yabe, Hidenao Sasaki, Masashi Aoki, Mitsuya Morita, Imaharu Nakano, Kazuaki Kanai, Shoichi Ito, Kinya Ishikawa, Hidehiro Mizusawa, Tomotaka Yamamoto, Shoji Tsuji, Kazuko Hasegawa, Takayoshi Shimohata, Masatoyo Nishizawa, Hiroaki MiyajimaFumio Kanda, Yasuhiro Watanabe, Kenji Nakashima, Akira Tsujino, Taro Yamashita, Makoto Uchino, Yasushi Fujimoto, Fumiaki Tanaka, Gen Sobue

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

130 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Efficacy and safety of leuprorelin in patients with spinal and bulbar muscular atrophy (JASMITT study): A multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences