Down-sizing in galaxy formation at z ∼ 1 in the Subaru/XMM-Newton deep survey (SXDS)

Tadayuki Kodama, Toru Yamada, Masayuki Akiyama, Kentaro Aoki, Mamoru Doi, Hisanori Furusawa, Tetsuharu Fuse, Masatoshi Imanishi, Cathy Ishida, Masanori Iye, Masaru Kajisawa, Hiroshi Karoji, Naoto Kobayashi, Yutaka Komiyama, George Kosugi, Yoshitomo Maeda, Satoshi Miyazaki, Yoshihiko Mizumoto, Tomoki Morokuma, Fumiaki NkataJunichi Noumaru, Ryusuke Ogasawara, Masami Ouchi, Toshiyuki Sasaki, Kazuhiro Sekiguchi, Kazuhiro Shimasaku, Chris Simpson, Tadafumi Takata, Ichi Tanaka, Yoshihiro Ueda, Naoki Yasuda, Michitoshi Yoshida

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

155 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Down-sizing in galaxy formation at z ∼ 1 in the Subaru/XMM-Newton deep survey (SXDS)'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences