Double-blind comparative study on TE-031 (clarithromycin) and cefaclor(CCL) in treatment of chronic respiratory tract infections

Kohei Hara, Masaki Hirota, Shigeru Kohno, Toshiaki Hayashi, Naofumi Suyama, Akira Yasuoka, Kazuo Sasayama, Tsuneo Tsutsumi, Kohichi Watanabe, Yuichi Inoue, Hiromado Iwasaki, Munetaka Komori, Mikio Oka, Akira Saito, Masumi Tomizawa, Yohmei Hiraga, Mitsuhide Ohmichi, Masao Tamura, Kazuki Konishi, Takashi ItoTetsuro Unoura, Izumi Hayashi, Masataka Katsu, Shinji Okui, Toshio Fukui, Kazuo Mizukoshi, Hiroyuki Kobayashi, Hiroaki Takeda, Hiroshi Oshitani, Hiroichi Tanimoto, Naohiko Chonabayashi, Yoshitaka Nakamori, Tatsuo Nakatani, Koichiro Nakata, Masayuki Noguchi, Kaoru Shimada, Gen Goto, Yasuyuki Sano, Yasufumi Miyamoto, Junzaburo Kabe, Koichiro Kudo, Futoshi Shibazaki, Kentaro Watanabe, Masaru Koyama, Hideo Ikemoto, Kazuyoshi Watanabe, Ken Kawai, Takeo Toyoda, Ippei Fujimori, Shoichiro Irimajiri, Masakuni Tomii, Fumio Matsumoto, Iwao Sakurai, Shigeki Odagiri, Keichiro Matsunaga, Kaneo Suzuki, Kou Murohashi, Kenichi Takahashi, Hiroyuki Numata, Izumi Koyama, Syunichi Ishii, Osamu Sekine, Nobuki Aoki, Kaoru Oyama, Toshihiko Takeuchi, Masahito Kato, Hidekazu Hanaki, Go Ito, Hideaki Kuroki, Toshiyuki Yamamoto, Kanzo Suzuki, Kazuhide Yamamoto, Nobuhiro Narita, Masayoshi Sawaki, Keiichi Mikasa, Fumiyuki Kuze, Akira Kagioka, Kenji Bando, Fumio Miki, Kenzo Shiota, Keiji Kobayashi, Rinzo Soejima, Yoshihito Niki, Toshiharu Matsushima, Yoshihiko Tano, Sadao Tomizawa, Yukio Nishimoto, Michio Yamakido, Kenji Hasegawa, Osamu Kurimura, Hideo Sasaki, Hirofumi Fukuhara, Yoshiro Sawae, Toshiyuki Ishimaru, Koji Takagi, Masahide Takii, Hidenobu Shigeoka, Kenji Kohno, Ritsu Kamei, Hitoshi Nagano, Mamoru Inagaki, Atsushi Shinoda, Tsuneo Ishibashi, Keizo Matsumoto, Naoto Rikitomi, Harumi Shishido, Kinichi Izumikawa, Sadahiro Asai, Hideo Masumoto, Jun Araki, Mitsuo Kaku, Masayuki Ando, Moritaka Suga, Kiyoshi Shima, Atsushi Saito, Yoshiteru Shigeno, Yuei Irabu, Kotaro Oizumi, Atsushi Saito, Nobuya Ogawa, Keizo Yamaguchi, Kazuhiro Tateda, Kazuyuki Sugawara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Double-blind comparative study on TE-031 (clarithromycin) and cefaclor(CCL) in treatment of chronic respiratory tract infections'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences