Domain-specific mutations in TGFB1 result in Camurati-Engelmann disease

Akira Kinoshita, Takashi Saito, Hiro Aki Tomita, Yoshio Makita, Kunihiro Yoshida, Mohsen Ghadami, Koki Yamada, Shinji Kondo, Shiro Ikegawa, Gen Nishimura, Yoshimitsu Fukushima, Tadashi Nakagomi, Haruki Saito, Takeo Sugimoto, Makoto Kamegaya, Kenji Hisa, Jeffrey C. Murray, Naoyuki Taniguchi, Norio Niikawa, Koh Ichiro Yoshiura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

191 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Domain-specific mutations in TGFB1 result in Camurati-Engelmann disease'. Together they form a unique fingerprint.