Disappearance of angiodysplasia following transcatheter aortic valve implantation in a patient with heyde’s syndrome: A case report and review of the literature

Satoshi Tsuchiya, Yasuharu Matsumoto, Tsuyoshi Doman, Taku Fujiya, Jun Sugisawa, Akira Suda, Koichi Sato, Shohei Ikeda, Tomohiko Shindo, Yoku Kikuchi, Kiyotaka Hao, Jun Takahashi, Waku Hatta, Tomoyuki Koike, Atsushi Masamune, Yoshikatsu Saiki, Hisanori Horiuchi, Hiroaki Shimokawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Disappearance of angiodysplasia following transcatheter aortic valve implantation in a patient with heyde’s syndrome: A case report and review of the literature'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds