Development of Heart Failure From Transient Atrial Fibrillation Attacks in Responders to Cardiac Resynchronization Therapy

Ikutaro Nakajima, Takashi Noda, Hideaki Kanzaski, Tsukasa Kamakura, Mitsuru Wada, Kohei Ishibashi, Yuko Inoue, Koji Miyamoto, Hideo Okamura, Satoshi Nagase, Takeshi Aiba, Shiro Kamakura, Teruo Noguchi, Satoshi Yasuda, Yoshihiro J. Akashi, Kengo F. Kusano

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Development of Heart Failure From Transient Atrial Fibrillation Attacks in Responders to Cardiac Resynchronization Therapy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences