Development of a prototype of the Tomo-e Gozen wide-field CMOS camera

Shigeyuki Sako, Ryou Osawa, Hidenori Takahashi, Yuki Kikuchi, Mamoru Doi, Naoto Kobayashi, Tsutomu Aoki, Ko Arimatsu, Makoto Ichiki, Shiro Ikeda, Yoshifusa Ita, Toshihiro Kasuga, Hideyo Kawakita, Mitsuru Kokubo, Hiroyuki Maehara, Noriyuki Matsunaga, Hiroyuki Mito, Kazuma Mitsuda, Takashi Miyata, Kiyoshi MoriYuki Mori, Mikio Morii, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Yoshikazu Nakada, Kentaro Osawa, Shin Ichiro Okumura, Hiroki Onozato, Yuki Sarugaku, Mikiya Sato, Toshikazu Shigeyama, Takao Soyano, Masaomi Tanaka, Yuki Taniguchi, Ataru Tanikawa, Ken'Ichi Tarusawa, Nozomu Tominaga, Tomonori Totani, Seitaro Urakawa, Fumihiko Usui, Junichi Watanabe, Jumpei Yamaguchi, Makoto Yoshikawa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

11 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Development of a prototype of the Tomo-e Gozen wide-field CMOS camera'. Together they form a unique fingerprint.

Mathematics

Physics & Astronomy

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science