Developement of hybrid photo-detectors for the Hyper-Kamiokande experiment

Seiko Hirota, Yasuhiro Nishimura, Shoei Nakayama, Isao Kametani, Masato Shiozawa, Yoichiro Suzuki, Hiroyuki Sekiya, Masayuki Nakahata, Yoshinari Hayato, Yuto Haga, Makoto Miura, Atsuko Ichikawa, Motoyasu Ikeda, Tsuyoshi Nakaya, Akihiro Minamino, Keiji Tateishi, Hiroaki Aihara, Yusuke Suda, Masashi Yokoyama, Takayuki OmuraYoshihiko Kawai, Masatoshi Suzuki, Mark Robert Vagins

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Developement of hybrid photo-detectors for the Hyper-Kamiokande experiment'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy